Zarząd Oddziału

Prezydium Zarządu

Władysław Koźmic - prezes

Adam Kozubal - wiceprezes

Bogdan Blat - wiceprezes

Małgorzta Rzepka - sekretarz

Stanisława Margańska - przewodnicząca SEiR

Członkowie Zarządu

Bogusława Kosiorowska - księgowa oddziału

Dariusz Turtoń - administrator strony

Komisja rewizyjna

Anna Drewnicka - przewodnicząca

Barbara Antosz - sekretarz

Czesława Urban - członek

związek nauczycielstwa

polskiego

Związek Nauczycielstwa Polskiego (ZNP) – obecnie według Statutu ZNP jest jednolitym, dobrowolnym, niezależnym i samorządnym związkiem zawodowym pracowników oświaty i wychowania, szkolnictwa wyższego i nauki, zrzeszającym osoby, zwane dalej członkami ZNP.

więcej