co się wydarzyło?

12.Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Prezesa Okręgu Podkarpackiego ZNP Lesko 2016

W dniu 19-11-2016 r. w Lesku odbył się Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Prezesa ZNP Okręgu Podkarpackiego. W turnieju brało udział sześć zespołów reprezentujących poszczególne Oddziały: Lesko, Przecław, Kolbuszowa i zaproszone drużyny z Ukrainy, Węgier i Rumunii. Końcowe wyniki przedstawiają się następująco:

 • I m-ce i Puchar Prezesa Okręgu zdobyła drużyna reprezentująca Oddział ZNP Kolbuszowa
 • II m-ce Oddział ZNP Przecław
 • III m-ce drużyna z Węgier
 • IV m-ce Oddział ZNP Lesko
 • V m-ce drużyna z Ukrainy
 • VI m-ce drużyna z Rumuni
 • Organizatorem Turnieju był Oddział ZNP Lesko z Prezesem kol. Adamem Błaszczykiem, któremu serdecznie dziękujemy za zorganizowanie i sprawne przeprowadzenie zawodów i imprezy integracyjnej

  Poniżej zdjęcia z turnieju.

  TurniejTurniejTurniejTurniejTurniej

  kol. Bogdan Blat  11.Spotkanie z Okazji Dnia Edukacji Narodowej

  W dniu 16 listopada 2016r w Miejskim Domu Kultury w Kolbuszowej odbyło się spotkanie członków Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP. Spotkanie było połączone z obchodami Dnia Edukacji Narodowej i 60 rocznicą wpisania do statutu ZNP Sekcji Emerytów i Rencistów. W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście: Irena Cios – Przewodnicząca Okręgowej Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP, wicestarosta Wojciech Cebula, Burmistrz Kolbuszowej Jan Zuba, przewodnicząca Rejonowego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zenona Chodorowska, prezes Oddziału ZNP w Kolbuszowej Władysław Koźmic, wiceprezes ZO ZNP w Kolbuszowej Adam Kozubal. Spotkanie uświetniła swoim występem śpiewaczka Katarzyna Liszcz – Starzec, której akompaniował Tomasz Blicharz. Oprócz okolicznościowych życzeń długoletni członkowie ZNP otrzymali podziękowania od Zarządu Oddziału ZNP w Kolbuszowej do odznak „Za 50 lat przynależności do ZNP”. Otrzymali je: Jan Zarębski, Marian Margański, Apolonioa Kosiorowska, Helena i Kazimierz Rozenbajgier, Władysława Cebula, Zofia Hałdaś, Weronika Sondej i Stanisława Margańska. Po części oficjalnej przyszedł czas na wspomnienia i rozmowy przy smacznym obiedzie i pysznych ciastach upieczonych przez koleżanki emerytki.

  Przewodnicząca SEiR Oddziału ZNP w Kolbuszowej

  Stanisława Margańska  10.Spotkanie jesienne na Rozłogach

  W dniu 22.09.2016r. odbyło się spotkanie Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP u Pana Andrzeja Wesołowskiego na „Rozłogach”. W programie spotkania było zwiedzanie ogrodu botanicznego gospodarza i mały poczęstunek. Podczas spotkania czas umilał nam przygrywając na akordeonie Ryszard Wrona. W spotkaniu uczestniczyło 60 osób. Rozmowom i wspomnieniom, które toczyły się w miłej atmosferze nie było końca.

  Przewodnicząca SEiR Oddziału ZNP w Kolbuszowej

  Stanisława Margańska  9.Protest w Warszawie

  W dniu 19 listopada odbyła sie ogólnopolska manifestacja organizowana przez ZG ZNP w Warszawie pod hasłem :Nie dla chaosu w oświacie". W proteście uczestniczyło około 50 tysięcy nauczycieli, rodziców, przedstawicieli samorządu i młodzieży. Wzięła w nim udział również grupa 35 przedstawicieli ZNP z naszego powiatu. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w proteście.

  Poniżej zdjęcia z protestu.

  ProtestProtestProtestProtestProtest

  Prezes Zarządu Oddziału ZNP w Kolbuszowej

  Władysław Koźmic  8.Pikieta w Rzeszowie

  W dniu 10 października 2016 pod Urzędem Wojewódzkim w Rzeszowie - podobnie jak we wszystkich miastach wojewódzkich w Polsce - odbyła się pikieta ZNP przeciwko wprowadzanej reformie psującej dotychczasowy system oświaty. W pikiecie, mimo iż odbyła się w czasie kiedy szkoły jeszcze pracują - uczestniczyło miedzy 1000 a 2000 nauczycieli z całego województwa. Na proteście byli również nauczyciele z gminy Kolbuszowa. Naszą gminę reprezentowała grupa około 35 nauczycieli - nie tylko członków ZNP ale i nauczycieli niezrzeszonych, którzy wyrażając swój sprzeciw wobec wprowadzanych zmian w oświacie walczą również o swoje miejsca pracy.

  Poniżej zdjęcia z pikiety.

  PikietaPikietaPikietaPikietaPikietaPikietaPikieta

  Prezes Zarządu Oddziału ZNP w Kolbuszowej

  Władysław Koźmic  7.Ognisko integracyjne ZNP Oddział Kolbuszowa

  W piątek 3 czerwca 2016 r. członkowie Oddziału ZNP w Kolbuszowej spotkali się na ognisku integracyjnym w Świerczowie. Imprezę można zaliczyć do bardzo udanych. Dopisali uczestnicy, pogoda i dobre nastroje. Po oficjalnym powitaniu prezesa Oddziału, kolegi Władysława Koźmica, był czas na rozmowy, wymianę doświadczeń oraz smakowanie gillowych przysmaków. Mamy nadzieję, że taka forma spotkań stanie się tradycją i za kilka miesięcy znów poznamy ogniska czar.

  Dziękujemy za mile spędzony razem czas!

  OgniskoOgniskoOgniskoOgniskoOgniskoOgniskoOgniskoOgnisko

  Zarząd Oddziału ZNP w Kolbuszowej  6. Szkolenie prezesów ognisk ZNP

  W dniu 11 lutego 2016r w Zespole Szkół Nr 2 w Kolbuszowej odbyło się noworoczne spotkanie Zarządu Oddziału ZNP w Kolbuszowej z członkami Oddziałowej Komisji Rewizyjnej, prezesami ognisk szkolnych , przedstawicielami grup związkowych ze szkół, w których nie działają ogniska. Spotkanie połączone było ze szkoleniem dla prezesów ognisk i przedstawicieli grup związkowych na temat zadań ogniw ZNP w roku 2016 oraz zasadami prowadzenia dokumentacji związkowej w szkołach i współdziałaniem z pracodawcą. W szkoleniu uczestniczył również honorowy Prezes ZO ZNP kolega Franciszek Batory, który podzielił się z zebranymi swoimi doświadczeniami z czasów działania w strukturach ZNP. Następnie część zasadniczą szkolenia prowadził Prezes ZO ZNP w Kolbuszowej kolega Władysław Koźmic. Omówił on zadania do wykonania w roku 2016 i poruszył kwestie prowadzenia dokumentacji działań ogniska. Zachęcił prezesów ognisk do organizowania szkoleń i spotkań członków ZNP w szkołach. O sprawach działalności turystyczno – rekreacyjnej mówił wiceprezes ZO ZNP w Kolbuszowej kolega Adam Kozubal. Zaproponował on zorganizowanie ogniska dla członków ZNP w Nadleśnictwie Świerczów. Inicjatywa ta spotkała się z dobrym przyjęciem i ustalono wstępnie termin ogniska na połowę maja 2016r. Po tych wystąpieniach uczestnicy spotkania dyskutowali na temat zadań ZNP i sposobów rekrutacji nowych członków organizacji w szkołach. Poruszona została również kwestia utworzenia ognisk międzyszkolnych ze szkół gdzie jest mała ilość członków ZNP. Po części oficjalnej wszyscy zebrani zjedli skromny obiad i częstowali się kawą, herbatą i pysznymi plackami.

  SzkolenieSzkolenieSzkolenieSzkolenieSzkolenieSzkolenieSzkolenieSzkolenie

  Prezes ZNP w Kolbuszowej

  fot. Administrator  5. Spotkanie noworoczne SEiR ZNP

  W dniu 27 stycznia 2016r w pięknej Sali bankietowej na stadionie w Kolbuszowej odbyło się spotkanie noworoczne członków Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP. W spotkaniu uczestniczyło 60 osób. Byli też sympatycy naszej sekcji. W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście w osobach: Halina Stępień – członek Zarządu Głównego ZNP i wiceprezes Zarządu Okręgu Podkarpackiego ZNP, Franciszek Batory – honorowy prezes ZOP ZNP, Władysław Koźmic – prezes Zarządu Oddziału ZNP w Kolbuszowej i członek Zarządu Okręgu Podkarpackiego ZNP, Adam Kozubal – wiceprezes ZO ZNP w Kolbuszowej, Zenona Chodorowska – przewodnicząca Rejonowego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Kolbuszowej.

  Zebranych powitała Przewodnicząca SEiR ZO ZNP w Kolbuszowej Stanisława Margańska. Następnie głos zabrała kol. Halina Stępień. Wręczono tez odznaki „Za 50 lat przynależności do ZNP”. Otrzymali je: Helena Baran, Kazimiera Piórek, Władysław Mierzejewski, Marian Piórek i Jan Barłóg. Odznaczeni otrzymali również z rąk prezesa ZO ZNP w Kolbuszowej listy gratulacyjne za tak długa przynależność do ZNP. Listy gratulacyjne otrzymały również osoby, którym przyznano Złote Odznaki ZNP: Janina Olszowy, Cecylia Garbacka i Marian Piórek. W imieniu odznaczonych podziękowania złożył Marian Piórek. Głos zabierali również zaproszeni goście, którzy złożyli członkom sekcji i ich rodzinom życzenia noworoczne. Czas upływał szybko przy dobrej muzyce i smacznym posiłku, wspólnych rozmowach, śpiewie, kolędowaniu i tańcach. Znów nasza nauczycielska rodzina była prawie w komplecie.

  Zdjęcia z imprezy zostaną zamieszczone w okresie późniejszym.

  Stanisława Margańska

  4. 110. rocznica powstania ZNP

  23 października 2015 roku w MDK w Kolbuszowej odbyły się uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej połączone ze 110. rocznicą powstania ZNP.

  W programie min.: występ zespołu Podkarpacie, spektakl w wykonaniu nauczycieli ZSS w Kolbuszowej Dolnej, wręczenie odznak zasłużonym nauczycielom.

  110 rocznica110 rocznica110 rocznica110 rocznica110 rocznica110 rocznica110 rocznica110 rocznica110 rocznica110 rocznica110 rocznica110 rocznica110 rocznica110 rocznica110 rocznica110 rocznica110 rocznica110 rocznica110 rocznica110 rocznica

  fot. Administrator  3. Manifestacja w Warszawie

  Zarząd oddziału ZNP w Kolbuszowej zorganizował wyjazd na manifestacje do Warszawy w dniu 14.10. w celu walki o poprawę oświaty i pozycji nauczyciela. Poniżej kilka zdjęć z wyjazdu.

  ManifestacjaManifestacjaManifestacjaManifestacja

  fot. Administrator  2. Spotkanie opłatkowe SEiR

  W dniu 16 stycznia 2015 r. w Zespole Szkol Technicznych w licznym gronie spotkali się członkowie Sekcji EiR ZNP. Zastaliśmy pięknie przygotowaną salę przez uczennice klasy hotelarskiej pod kierunkiem pani prof. Anny Piątek. Naszymi gośćmi byli: prezes Oddziału kol. Władysław Kożmic, kol. wiceprezes Adam Kozubal, nasz kolega członek Sekcji honorowy prezes Podkarpackiego Zarządu Okręgu Franciszek Batory. Przybył również proboszcz kolegiaty ks. Lucjan Szumierz, który w bardzo ciekawej pogadance przybliżył zebranym ciekawe wiadomości o betlejemskiej stajence i narodzinach Jezusa. Kol. Janina Olszowy opowiedziała zebranym w dowcipny i humorystyczny sposób o dawnych balach i rautach karnawałowych.

  Zebranych powitała przewodnicząca sekcji kol. Stanisława Margańska i przekazała życzenia noworoczne od Zarządu Okręgu podpisane przez prezesa Stanisława Kłaka i przewodniczącą Sekcji Okręgowej kol. Irenę Cios.

  Wesoło spędziliśmy wieczór przy dobrym jedzeniu, śpiewaniu kolęd i różnych piosenek. Przygrywał nam na akordeonie kol. Ryszard Wrona. Odwiedzili nas na chwile gospodarze szkoły pani Grażyna Pełka i pan Ryszard Zieliński. Bardzo im dziękujemy za gościnność i za to, że zawsze w szkole jest miejsce dla emerytów.

  Dziękujemy też uczennicom, które obsługiwały spotkanie. Sprawiły się na medal. Koleżanki i Koledzy - do następnego spotkania bo Nowy Roczek przybył, poprzez góry, pola, lasy, oby dużo zdrowia przyniósł i w budżecie sporo kasy.

  Spotkanie ZNP SEiR Spotkanie ZNP SEiR Spotkanie ZNP SEiR

  1. Spotkanie opłatkowe

  We wtorek 16 grudnia 2014 roku odbyło się spotkanie w którym uczestniczyli: wiceprezes Zarządu Okręgu w Rzeszowie kol. Halina Stepień, honorowy prezes Zarządu Oddziału Franciszek Batory, członkowie zarządu, komisja rewizyjna oraz prezesi ognisk i przedstawiciele grup związkowych działających w szkołach gminy Kolbuszowa.

  Poniżej kilka zdjęć z przebiegu spotkania.

  Spotkanie ZNP Spotkanie ZNP Spotkanie ZNP Spotkanie ZNP Spotkanie ZNP Spotkanie ZNP Spotkanie ZNP Spotkanie ZNP Spotkanie ZNP Spotkanie ZNP

  związek nauczycielstwa

  polskiego

  Związek Nauczycielstwa Polskiego (ZNP) – obecnie według Statutu ZNP jest jednolitym, dobrowolnym, niezależnym i samorządnym związkiem zawodowym pracowników oświaty i wychowania, szkolnictwa wyższego i nauki, zrzeszającym osoby, zwane dalej członkami ZNP.

  więcej