kontakt z nami

Związkek Nauczycielstwa Polskiego

Oddział w Kolbuszowej

ul. Narutowicza 5

36-100 Kolbuszowa

Prezes Zarządu Władysław Koźmic

tel. 693 372 202

związek nauczycielstwa

polskiego

Związek Nauczycielstwa Polskiego (ZNP) – obecnie według Statutu ZNP jest jednolitym, dobrowolnym, niezależnym i samorządnym związkiem zawodowym pracowników oświaty i wychowania, szkolnictwa wyższego i nauki, zrzeszającym osoby, zwane dalej członkami ZNP.

więcej