co nowego?Dyżur Radcy Prawnego

Porady prawne z naszego powiatu dla członków ZNP odbędą się 27 czerwca 2019 r. od godziny 10.30 do 12.00 w Szkole Podstawowej nr 1 w Kolbuszowej przy ul. Kościuszki 1 (tel. 17 2271-798)

AdministratorSpotkanie przy ognisku

Dnia 14 czerwca odbyło się spotkanie członków związku z terenu naszej gminy, celem było podsumowanie dotychczasowych działań i integracja środowiska min.: zapoznanie się nowego zarządu oddziału z członkami oddziału. Spotkanie przebiegło w bardzo miłej atmosferze, przy ognisku a rozmowy trwały do późnych godzin wieczorno-nocnych.

Prezes Maciej Przybyłozwiązek nauczycielstwa

polskiego

Związek Nauczycielstwa Polskiego (ZNP) – obecnie według Statutu ZNP jest jednolitym, dobrowolnym, niezależnym i samorządnym związkiem zawodowym pracowników oświaty i wychowania, szkolnictwa wyższego i nauki, zrzeszającym osoby, zwane dalej członkami ZNP.

więcej