co nowego?



Zebranie Zarządu Oddziału ZNP w Kolbuszowej

Zapraszam Członków Zarządu na zebranie, które odbędzie się w dniu 17 stycznia 2019 r. (czwartek) w Urzędzie Miasta w Kolbuszowej w sali nr 1. Początek posiedzenia o godzinie 16.00.

Prezes Zarządu Oddziału ZNP w Kolbuszowej

Władysław Koźmic



Dyżur Radcy Prawnego

Porady prawne z naszego powiatu dla członków ZNP odbędą się 28 stycznia 2019 r. od godziny 13.00 do 14.30 w Szkole Podstawowej nr 1 w Kolbuszowej przy ul. Kościuszki 1 (tel. 17 2271-798)

Administrator



Medal Komisji Edukacji Narodowej

W środę 24 października br. w sali narad Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Rzeszowie odbyły się obchody Dnia Edukacji Narodowej. W spotkaniu, na zaproszenie Pana Stanisława Kłaka Prezesa Okręgu Podkarpackiego ZNP, uczestniczyła Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty. W trakcie spotkania zostały wręczone odznaczenia resortowe i związkowe nauczycielom i pracownikom zasłużonym dla oświaty. Wśród odznaczonych Medalem Komisji Edukacji Narodowej znalazł się również prezes Oddziału ZNP w Kolbuszowej kolega Władysław Koźmic

Medal KEN


Administrator



Wyjazd na manifestację - informacje

Członków ZNP zapisanych na wyjazd na manifestację w dniu 22 września, proszę o przybycie o godzinie 5.30 na parking obok cmentarza. Autokar odjeżdża o godzinie 5.45.

Prezes Zarządu Oddziału ZNP w Kolbuszowej

Władysław Koźmic



Nauczyciel ofiarą oświatowej przemocy?

"Zgodnie z etosem, nauczyciel powinien być osobą, która odczuwa radość z prowadzenia samego procesu nauczania, potrafi być empatyczna wobec swoich uczniów, posiada umiejętność dostosowywania procesu edukacji do potrzeb podopiecznych itp., itd." - pisze nauczycielka w liście do redakcji Onet Kobieta.

Zachęcamy do zapoznania się z listem, którego można pobrać klikając ikonkę poniżej.

Nauczyciel ofiarą oświatowej przemocy?



Administrator



Dyżur Radcy Prawnego

Porady prawne z naszego powiatu dla członków ZNP odbędą się 25 września 2018 r. od godziny 13.00 do 14.30 w Szkole Podstawowej nr 1 w Kolbuszowej przy ul. Kościuszki 1 (tel. 17 2271-798)

Administrator



Zebranie Zarządu Oddziału ZNP w Kolbuszowej

Zapraszam Członków Zarządu jak również Prezesów Ognisk na zebranie, które odbędzie się w dniu 5 września 2018 r. (środa) w Urzędzie Miasta w Kolbuszowej w sali nr 1. Początek posiedzenia o godzinie 16.00.

Prezes Zarządu Oddziału ZNP w Kolbuszowej

Władysław Koźmic



Manifestacja OPZZ i ZNP w Warszawie

Apelujemy do członków ZNP o podjęcie wszelkich działań w organizacji wyjazdu na manifestację ZNP do Warszawy w dniu 22 września 2018 r. Manifestacja związkowa organizowana przez OPZZ i ZNP poświęcona jest między innymi wynagrodzeniom pracowników sfery budżetowych – podwyżki płac. W manifestacji w szczególności winni uczestniczyć członkowie ZNP posiadający ochronę prawną na podstawie art. 32 ustawy o związkach zawodowych, nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni. W manifestacji mogą uczestniczyć wszyscy chętni nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni. Informacje o liczbie członków ZNP wyjeżdżających na manifestację prezesi oddziałów przekazują do koordynatorów rejonów związkowych do 19 września 2018 r. Więcej na ten temat na stronie internetowej Okręgu Podkarpackiego po 30 sierpnia 2018 r.

Prezes Zarządu Oddziału ZNP w Kolbuszowej

Władysław Koźmic



Dyżur Radcy Prawnego

Porady prawne z naszego powiatu dla członków ZNP odbędą się 20 czerwca 2018 r. od godziny 13.00 do 14.30 w Szkole Podstawowej nr 1 w Kolbuszowej przy ul. Kościuszki 1 (tel. 17 2271-798)

Administrator



Szkolenie dla członków ZNP

W dniu 5 czerwca 2018r. w zajeździe Stodoła u Gajdy w Kolbuszowej Dolnej odbyło się spotkanie szkoleniowe dla członków ZNP z terenu powiatu kolbuszowskiego. Szkolenie prowadził radca prawny i jednocześnie Prezes Zarządu Okręgu Podkarpackiego ZNP w Rzeszowie Stanisław Kłak. Tematyka spotkania dotyczyła zmian w prawie oświatowym, znowelizowanych przepisów dotyczących przepisów emerytalnych, świadczeń kompensacyjnych dla nauczycieli, urlopów dla poratowania zdrowia po nowemu, oceniania nauczycieli oraz zmian w ustawie Karta Nauczyciela. Na zakończenie szkolenia uczestnicy mogli zadawać pytania dotyczące kwestii indywidualnych, na które Prezes udzielał wyczerpujących odpowiedzi. W szkoleniu uczestniczyło 58 członków związku z terenu naszego powiatu – w tym prezesi oddziałów gminnych i dyrektorzy szkół. Spotkanie trwało ponad cztery godziny a i tak nie wyczerpano wszystkich wątpliwości, które w związku z reformą oświaty dręczą nauczycieli. W trakcie szkolenia uczestnicy zjedli smaczny posiłek oraz mieli możliwość częstowania się kawą i smacznym ciastem. Spotkanie było też okazją do wymiany poglądów i doświadczeń pomiędzy członkami związku z różnych szkół i gmin.

Prezes Zarządu Oddziału ZNP w Kolbuszowej

Władysław Koźmic



Spotkanie przy ognisku

W dniu 8 czerwca odbyło się spotkanie członków związku z terenu naszej gminy, którego celem było podsumowanie działań oddziału gminnego za rok szkolny 2017/2018. Ten rok był kolejnym rokiem intensywnej pracy związkowej. Członkowie Zarządu i Sekretariatu uczestniczyli w komisjach konkursowych wyłaniających kandydatów na dyrektorów szkół i placówek na terenie Gminy Kolbuszowa i powiatu kolbuszowskiego, opiniowali arkusze organizacyjne szkół, opiniowali pracę dyrektorów szkół i akty normatywne Rady Gminy Kolbuszowa. Ponadto w ramach działalności kulturalno-sportowej zorganizowano wyjazd do teatru w Rzeszowie, na turniej piłki siatkowej do Leska i zawody strzeleckie do Tarnobrzega, gdzie duży sukces odniósł nasz Kolega Maciej Przybyło ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kolbuszowej, który wygrał punktację ogólną zawodów i zakwalifikował się do finału ogólnopolskiego. Nasi członkowie uczestniczyli również w akcji protestacyjnej w Warszawie. Spotkanie przebiegło w bardzo miłej atmosferze, przy smażonych kiełbaskach i karkówce i trwało do późnych godzin nocnych. Było okazją do wymiany myśli i zawarcia znajomości pomiędzy członkami z różnych szkół. Następne spotkanie – na które już zapraszam - w czerwcu za rok. A będzie to rok jeszcze trudniejszy i ciekawszy niż ten, który się kończy bo czeka nas kampania wyborcza w związku oraz koniec wygaszania gimnazjów. Więc do zobaczenia za rok.

Prezes Zarządu Oddziału ZNP w Kolbuszowej

Władysław Koźmic



Okręgowe Zawody Strzeleckie w Tarnobrzegu

Dnia 19 maja 2018 roku na strzelnicy LOK w Tarnobrzegu przy ul. Strzeleckiej odbyły się Okręgowe Zawody Strzeleckie dla członków ZNP z terenu Okręgu Podkarpackiego. Organizatorem zawodów był Zarząd Okręgu Podkarpackiego. Z ramienia Zarządu Okręgu Podkarpackiego ZNP nad całością imprezy czuwała wiceprezes ZOP ZNP Kol. Halina Stępień przy współpracy podczas zawodów z członkami komisji kultury, sportu i turystyki - Danutą Poznańską, Alicją Kopecką, Stanisławem Krysą. W zawodach strzeleckich uczestniczyło 34 zawodników: z Baranowa Sandomierskiego, Grębowa, Leska, Sokołowa Małopolskiego, Kolbuszowej, Stalowej Woli, Przemyśla i Tarnobrzega. Uczestnicy zawodów dojechali na strzelnicę LOK prywatnymi samochodami.

Poniżej zdjęcia z turnieju.

TurniejTurniejTurniejTurniejTurniejTurniejTurniejTurniejTurniejTurniej

Bardzo miłym akcentem zawodów był moment wręczenia pucharów za I, II, III miejsce przez Wiceprezes Zarządu Okręgu Podkarpackiego ZNP – Halinę Stępień w asyście członka komisji sportu Alicję Kopecką oraz sędziego głównego zawodów pana Andrzeja Irka. Prezes Oddziału ZNP z Tarnobrzegu przekazała dla najlepszego zawodnika pamiątkową koszulkę, którą otrzymał Przybyło Maciej z Oddziału ZNP z Kolbuszowej zdobywając 168 punktów w strzelaniu pistoletem i karabinkiem sportowym

Wyniki zmagań sportowych przedstawiają się następująco:

W konkurencji – pistolet sportowy:

I miejsce - Jedliński Mariusz 87 pkt. Tarnobrzeg

II miejsce - Przybyło Maciej 80 pkt. Kolbuszowa

III miejsce - Krysa Stanisław 80 pkt. Tarnobrzeg

W konkurencji – karabinek sportowy;

I miejsce - Gładki Przemysław 91 pkt. Przemyśl

II miejsce - Szykuła Krzysztof 89 pkt. Stalowa Wola

III miejsce - Przybyło Maciej 88 pkt. Kolbuszowa

Prezes Zarządu Oddziału ZNP w Kolbuszowej

Władysław Koźmic



Szkolenie dotyczące zmian w przepisach

Zapraszam na szkolenie dotyczące zmian w przepisach oświatowych w tym oceniania nauczycieli i karty nauczyciala, organizowane przez Zarząd Oddziału ZNP w Kolbuszowej, które odbędzie się w poniedziałek 28 maja 2018 r. w lokalu na stadionie w Kolbuszowej. Początek szkolenia o godzinie 16.00. W trakcie szkolenia przewidziany jest ciepły posiłek dlatego bardzo proszę o poinformowanie o wzięciu udziału Prezesa swojego Ogniska, ewentualnie proszę o kontakt pod numerem telefonu 790 679 900 do dnia 23 maja (środa).

Prezes Zarządu Oddziału ZNP w Kolbuszowej

Władysław Koźmic



Spotkanie przy ognisku

Spotkanie przy ognisku dla członków ZNP odbędzie się 8 czerwca 2018 r. o godzinie 18.00 w Szkółce Lesnej w Świerczowie (jak poprzednio). Bardzo proszę o poinformowanie o wzięciu udziału Prezesa swojego Ogniska lub kontakt pod numerem telefonu 790 679 900 do dnia 4 czerwca.

Prezes Zarządu Oddziału ZNP w Kolbuszowej

Władysław Koźmic



Ogólnopolska manifestacja pracowników oświaty

– Związek podjął decyzję o zorganizowaniu 21 kwietnia br. o godzinie 12.00 ogólnopolskiej manifestacji pracowników oświaty. Odbędzie się ona w Warszawie przed siedzibą Ministerstwa Edukacji Narodowej przy al. Szucha – poinformował na konferencji prasowej prezes ZNP, Sławomir Broniarz. – Nie jest to manifestacja „warszawska”, ale wszystkich nauczycieli z całego kraju. Wiem, że Anny Zalewskiej prawdopodobnie nie będzie tego dnia w budynku resortu edukacji, ale Anna Zalewska nie spotyka się z nami nawet wtedy, gdy jest w Warszawie – dodał.

Prezes ZNP

Sławomir Broniarz



związek nauczycielstwa

polskiego

Związek Nauczycielstwa Polskiego (ZNP) – obecnie według Statutu ZNP jest jednolitym, dobrowolnym, niezależnym i samorządnym związkiem zawodowym pracowników oświaty i wychowania, szkolnictwa wyższego i nauki, zrzeszającym osoby, zwane dalej członkami ZNP.

więcej